Regionernas Europa - en nödvändighet


Göran Hansson © September 2019


Translate this page:


Denna webbsida finns även som nerladdningsbar podcast:
"Regionernas Europa - en nödvändighet"
Förord


En regional decentralisering i Sverige har varit på gång i många år. Det blev ett krav i samband med Sveriges beslut att ansluta sig till EU under första hälften av 1990-talet.

Det finns en aspekt på en regionalisering som knappast har berörts i Sverige de senaste åren: Regionernas Europa. Det är en aspekt som kan vara en viktig del av lösningen på många av de utmaningar och problem som statsmakterna står inför både i Europa och i resten av världen.

Konceptet Regionernas Europa kan föra politiken närmare medborgarna och medborgarna närmare politiken.

Denna presentation handlar om hur konceptet Regionernas Europa kan användas som en modell för att skapa en bättre, effektivare och folkligare politisk organisation: en Stat av regioner, ett Europa av regioner - en Värld av regioner.

Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Innehåll
Kommentarer: