Map: Devolving Europe - 1982 CoEvolution

Regionernas Europa - en nödvändighet

Regionernas Europa - ett koncept som kan föra politiken närmare medborgarna och medborgarna närmare politiken.


Den 9 maj 2020 startade EU ett projekt - "Konferensen om EU:s framtid". EU:s medborgare blev inviterade att delta i detta projekt. Denna presentation om Regionernas Europa är mitt bidrag till denna konferens.

Mer information om konferensen här.

Göran Hansson © 2020


Translate this page:
Förord


En regional decentralisering i Sverige har varit på gång i många år.

Det blev ett krav i samband med Sveriges beslut att ansluta sig till EU under första hälften av 1990-talet.

Det finns en aspekt på en regionalisering som knappast har berörts de senaste åren: Regionernas Europa.

Det är ett koncept som kan bli en del av lösningen på flera av de utmaningar och problem som statsmakterna står inför både i Europa och i resten av världen.

Konceptet Regionernas Europa kan föra politiken närmare medborgarna och medborgarna närmare politiken.

Denna presentation handlar om hur konceptet Regionernas Europa kan skapa en bättre, effektivare och folkligare politisk organisation.

Del 1

Begreppsmässig förvirring.
Definitioner.
Demokratins villkor.

Innehåll
Del 2

Westfaliska freden.
Franska revolutionen.
Krig och konflikter.

Innehåll
Del 3

Slut på krig och konflikter i Europa.
EU:s födelse.

Innehåll
Del 4

Regionerna kliver ut ur historiens mörker.
Europa vid ett vägskäl.

Innehåll
Del 5

EU:s Regionkommitté.
Sveriges EU-regioner

Innehåll
Del 6

EU:s institutioner.
EU:s demokratiska underskott.

Innehåll
Del 7

Hoten mot klimat och miljö.

Innehåll
Del 8

Korruption.
Maktmissbruk.

Innehåll
Del 9

Språk och kulturer under hot.
En språkvision i tiden.

Innehåll
Del 10

Rikedomspyramiden.
Statsfinanser i obalans.

Innehåll
Del 11

Subsidiaritet.
Geografins logik.

Innehåll
Del 12

Kriterier för en regionalisering.
Subsidiaritet i praktiken.

Innehåll
Del 13

Historiska regioner.
EU-regioner.
Ansvarskommittén.

Innehåll
Del 14

Politik med folklig rotkontakt.
En global politisk organisation

Innehåll
¨