© September 2019

Webbsida med text och illustrationer:
"Regionernas Europa - en nödvändighet"


Kommentera här.


----o-----


Del 1

Om dagens statsbaserade demokrati. Om den fungerar och tjänar medborgarna på ett bra sätt. Om den begreppsmässiga förvirring som råder kring begreppen regionalt och lokalt självstyre.
Ladda ner för att lyssna off-line (12 mb/13 min):----o-----


Del 2

Hur freden i Westfalen och hur den franska revolutionen förändrade Europa. Hur Europas stater fick den form och de funktioner de har idag.
Ladda ner för att lyssna off-line (13 mb/14 min):----o-----


Del 3

EU som ett fredsprojekt och utvecklingen mot den europeiska union som vi känner den idag.
Ladda ner för att lyssna off-line (13 mb/14 min):----o-----


Del 4

Hur regionerna kliver fram ur historiens mörker och den opposition som som uppstod när Europas regioner började ta plats.
Ladda ner för att lyssna off-line (12 mb/14 min):----o-----


Del 5

Den eufori som Europa upplevde efter murens fall 1989 och hur detta påverkade EU:s utveckling.
Ladda ner för att lyssna off-line (10 mb/14 min):----o-----


Del 6

Hur statsmakterna blivit motvilliga spelare på EU-arenan och håller fast vid det demokratiska underskottet.
Ladda ner för att lyssna off-line (11 mb/14 min):----o-----


Del 7

Hoten mot klimat och miljö och statens förmåga (eller oförmåga) att lösa dessa problem.
Ladda ner för att lyssna off-line (12 mb/15 min):----o-----


Del 8

Korruption och maktmissbruk och statens förkärlek till en överdimensionerad militärmaskin.
Ladda ner för att lyssna off-line (12 mb/15 min):----o-----


Del 9

Hoten mot världens många mänskliga kulturer och småspråk som idag försvinner i rask takt.
Ladda ner för att lyssna off-line (16 mb/20 min):----o-----


Del 10

Ekonomi, finanser och offentlig hushållning. Rikedomspyramiden och statsfinanser i perpetuell obalans.
Ladda ner för att lyssna off-line (14 mb/18 min):----o-----


Del 11

Begreppet subsidiaritet och hur detta kan användas som ett verktyg för att decentralisera politiken och offentlig administrativ makt.
Ladda ner för att lyssna off-line (14 mb/17 min):----o-----


Del 12

Kriterier för en regiobaserad decentralisering och exempel på områden som kan flyttas antingen uppåt till EU eller nedåt mot lägsta möjliga nivå i samhället.
Ladda ner för att lyssna off-line (16 mb/22 min):----o-----


Del 13

Hur en regionalisering i Sverige skulle kunna gå till och på vilka premisser.
Ladda ner för att lyssna off-line (16 mb/22 min):----o-----


Del 14

Hur en decentralisering med folklig rotkontakt skulle kunna bidra till en ny och fredligare världsordning.
Ladda ner för att lyssna off-line (15 mb/19 min):
Kommentarer:Send Mail