Min framtidsskånska

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden

Exempel ur den skånska bokskatten

Det finns väl knappast någon region i Skandinavien som det skrivits så mycket böcker om som Skåne. Och absolut inte i närheten av det antal som handlar om humor. Listan över böcker om anekdoter, morsamheter och berättelser om livet i Skåne under de hundra åren från 1800-talets början fram till andra hälften av 1900-talet är lång. Några av dessa böcker och häften finns samlade här under rubriken Litteratur ovan.

En del böcker måste betraktas som rena guldgruvor när det gäller det skånska språk som talades allmänt i Skåne fram till televisionens framväxt på 1960-talet. Gabriel Jönsson, Nils Ludvig, Sölve Ossianilsson, Fritjof Nilsson Piraten, Folke Hellberg och Birgit Lindström är bara några namn på författare som gjort en ovärderlig insats för att inför framtiden dokumenterat skåningarnas humor och deras speciella sätt att se världen på.

På denna sida skall visas några citatmässiga exempel på skånskt språk och skånsk humor hämtade ur böcker som dessa. Håll till godo!

Göran Hansson


***

ur Humor från Skåne HFS54

- Hur kallt är det i dag, Jöns?
- Två grader.
- De va ju ingenting att tala om.
- Nä, ja hade hällor ente sajd nåd, om patron ente hade frågad.

***

ur Gabriel Jönssons Skånehistorier

Julönskan

En dag under julen 1934 utspann sig följande samtal mellan professor Nilsson-Ehle och en liten sju års pojke på gatan i Svalöv.
Pojken: - God jul!
Prof.: - Tack detsamma, min lille påg!
Pojken: - Vassego!

***

Språk eller dialekt?

År skånskan ett språk eller dialekt? Detta har diskuterats i decennier utan att man kommit till en rimlig slutsats. Läs vad docent Helmer Lång skriver om detta i 'Det skånska språket', en artikel ur NST år 2000. Artikeln finns här.

***

ur Gabriel Jönssons Skånehistorier

På Höby marknad

Två bönder träffades på Hörby marknad, varvid följandesamtal utspann sig:
Hont har du kommed hid? Har du kommed aganes?
- Naj
- Har du kommed rianes då?
- Naj
- Har du kommed gauanes då?
- Naj
- Hont i hundan har du då kommed hid?
- Ja, har kommed lejanes me en ko.

***

ur Gabriel Jönssons Skånehistorier

Också ett jobb

Konsuln och skeppsredaren P, i Hälsingborg brukade själv dela ut julpengarna till sin personal. Var och en fick en större eller mindre sedel och en önskan om god jul.
Jönsson träder in och tar emot en femma. Chefen, som inte personligen känner alla anställda, frågar:
- Nå, vad har Ni för funktion här i firman?
- Joo, det är jag, som brukar låna drakärran

***

Rabbemos o spegefläsk

Flera författare uppges stå bakom texten till denna madavisa. Men enligt Åke Cato, journalisten från Malmö, är det han själv som skrívit den.

Meloldi: Aspelöv och lindelöv

Rabbemos å spegefläsk
pantofflagröd me knudor,
fläskasvålar, grisatassar,
prinsakorv me snudor.
Fittamadar , sillarumpor,
sylta me röbedor,
äggakaga revbensspjäll.

Luad ål, å rögad ål
å ål som di har halmad.
Kogad ål, å stegad ål
å ål i gelantin.
Ålasluring, ålapudding,
ål me chokeladsås,
rutten ål, å ål i kål.

Hossegröd å porra välling
kläggefläsk me bläror,
tösaflabbor, flinerumpor,
pattagris me päror.
Glyttanäsor, hunnarövar,
lommemög me hylle,
mormor Karnas hönsafjös.

Sillasupen, ålasupen,
supen till sardellen.
Fläskasupen, rabbesupen,
suparna till spjällen.
Gåsasupen, äggasupen,
suparna till supen
å till sist en kagesup.

Speddekaga, kransekaga,
flarn å masariner.
Sockerkaga, butterkaga,
nötter å praliner.
Risengröd med vispegrädde
punch å karameller.
Sen e de dags för nattamad!

***

ur Mä pilepiba å tollabössa
Nils Ludvig 1924

Di fåste fjeden

De va på ättemiddan
en sönda härförleden
när pågen to på gåled
di aller fåste fjeden.

Han hade ståd en taga
å hållt i skänkaskaved
men tyckte väl: å gå nu
e rent för meed aved.

Se, knäna va för skrala
å benen sto som triller,
å matterna på gåled
va lureda som hiller.

Å skammelen var farli
å klya på å trö på,
där va de bäst å kryba
å ha en hånn å stö på.

Men hont han sto o gronga
så släppte han mä näven,
å gjore så en vänning
som ente va oäven.

Där sto han säl å titta,
rätt va de va så gick en.
- De e ett tag som gör ed!
sa ja så mill i blicken.

- Mor! skreg ja. Mor, nu går han,
nu börjar pågen trava!
Moren då ble pågen tje å'ed
å satte se akava.

Å mor fick ente se nåd
- skönt hon e rätt förveden
å pågen när han stabba
di aller fåste fjeden.

***

***

ur Det glada Skåne DGS60

Gemytlig hälsning

En beväring på gamla Tvedöra infann sig en morgon på kompanichefens, kapten H.s tjänsterum och hälsade. Kapten H. som var en ganska sträng herre besvarade hälsningen med:
- Vad är du för en bondkanin, som inte vet att hälsa? Ut med dig!
Beväringen försvann, men efter en stund fattade han mod och steg in på nytt. Hans hälsning blev då:
- Tack for i jåns.

***

ur Humor från Skåne HFS54

Skjutspojken: Va heder harrn?
Den resande: Svinhuvud.
Skjutspojken: Ja, de e min liv o kniv lätt o få en klick po saj.

***

ur Gabriel Jönssons Skånehistorier

Gissning

- Kan du jetta hur många eble ja har i min posse, så ska du få alla åta?
- A, du har väl åta.
- Horr kunne du jetta så lia?
- A, ja jette pa måfå.

***

ur Gabriel Jönssons Skånehistorier

En liten hästkarl

Två små pojkar kom in i handelsboden. På disken stod några leksakskaniner och -hundar. Sedan pojkarna en stund beundrat djuren, sa den ene:
- E här inga öj?

***

ur NST:s Skånska ord

Nära ögat

Godsägare K var sjuk och låg tillsängs. Hans granne kom och hälsade på:
- Ja hörde ad du va litta krassled!
- Ja, nu e de pau bättrings väj en men för narra da sen va ja illa däran. Doktorn hade inged hopp, å de ska ja si de, ad ja faktiskt sto me ena foden pau den annra sian!
- De va rälit! Dau brände du väl dej om foden!

***

ur NST:s Skånska ord

Om han vatt vägen

Per kommer in i stuan hos nabon Ola, som ligger och halvslumrar på soffelocket.
- Gödda Ola!
- Gödda!
- Söver Du?
- Ja!
- De va ju synn, för ja skulle låna en säck.
- Ja, de konne du gott fått, om ja bara vatt vägen!

***