Min framtidsskånska
- My future "skånska"

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden
- Save the Scanian words.

Från/From A till/to E

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Aba
Apa Abe Bornh. Ape Monkey
Abeglas
Apeglas
Spegel Spejl Mirror
Abekatt
Apekatt
Efterapare Härmare Imitator Imitator Copycat
Aganeskri Nötskrika Skovskader Jay
Agarn Ekollon Agern Acorn
Agebräda Augebräda Sittbräda Agebræt Sitting board
Agedyna Augedyna Sittdyna Sædedyne Bench pillow
Ager
Se Stycke
Åker Felt Field
Agerhöna
Hagelhöna
Nyckelpiga Mariehøne Ladybird
Akava Plötsligt Pludselig Sudden
Akavet

Bakvänt Besvärligt Baglæns Vanskeligt Awkwards Difficult
Alebonnar Trätofflor Træsko Clogs
Alika Kaja Kaja Jackdaw
Allbu Armbåge Albue Elbow
Alló Oväsen Støj Noise
Allóas Föra väsen Lave støj Make noise
Andaförtan
Annaförtan
Andfådd Forpustet Breathless
Apeglas
Abeglas
Spegel Spejl Mirror
Apekatt
Abekatt
Efterapare Härmare Imitator Imitator Copycat
Asa (verb) Släpa Træk, ase Drag
Asande Slit o släp Slid Grueling work
Asekar Långsam person Lansom person Slow person
Auga (verb) Åka Ta en tur Bornh. Take a ride
Aven Avog Negativ Utilbøjelig Averse
Avian Avigsidan Vrangsieden Downside Inside out

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Bagom Bakom Bagom Behind
Bang (adj) Rädd Bange Afraid
Barhuad Barhuvad Utan mössa Barhovedet Bareheaded
Barhuad Kaffe utan socker/grädde Kaffe uden sokker/fløde Coffee w/out sugar/cream
Barplatt
Barfytt
Barfota Barfodet Barefoot
Beda Beta Roe Beet
Beg
Beganes
Beckmörkt Kulsort Pitch black
Bia Vänta Bida Tage sig tid Take the time
Bia litt (verb) Vänta lite Vente lidt Wait a little
Bigatt Kalvsylta Kalvekød i gelé Jellied veal
Bir Öl Øl Beer
Bissing Tand Tand Tooth
Bjäbba (verb) Babbla Pludre Babble
Bjär
Bjer
Backe Kulle Bakke Skråning Hill Mountain
Blaga (verb)
Regnet-snön blagar ner
Vältra ner Hælde ned Pouring down
Blaga Loska Lort Blaja Dung pile
Ble (verb) Bli Bli Stay, remain
Bloa (verb) Blöda Bløde Bleed
Blyant Blyerts Blyant Pencil
Blära Blåsa Blære Bladder
Blåskadda
Cyanopica cyanus
Blåskata Husskade Azure-winged Magpie
Bocka Böja sig (ned) Bend forward/down
Bonnatös
Bondflicka Pige på landet Bornh. Country girl
Bonn
Bonngarn
Botten -garn Bund Bottom
Bränne
Brenne
Ved Brænde Firewood
Brö
Bröd Brød Bread
Brökaga
Limpa Brød Loaf of bread
Bunke
Jordbunke Mögbunke
Hög av något Bunke Pile of something
Bäla (verb) Bälga i sig Sluge Gulp down
Böjsa
Böjsor
Byxor Bukser Trousers Pants

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Se S

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Dabb Snor Slimklump Snott
Dabbed (adj) Täppt i näsan Næse tilstoppet Blocked nose
Dabbenos Nästäppt person Næse blokeret person Nose blocked person
Dajna (verb) Sätta i deg Dejne
Dajs
Dags Dags It's time
Dalk Loska Snotte Snot
Dampen (adj)
Dåmpen
Fuktig Fugtig Damp
Datta (verb) Dia Dia Suckle
Datte Bröst Brøst Patte Breast
Davre Tidig frukost Tidlig morgenmad Early breakfast
Diskelase Disktrasa
Dofsing
Tjusig flicka/kvnna Flot pige/kvinde Nifty girl/woman
Dogg
Dygg
Dagg Imma Dug Dew
Doning Sak Grej Ting Gadget Thing
Dons Avloppsbrunn Kloakker Cesspit
Donsastage Brunnskopa Kloak skovl Cesspit scoop
Dratta (verb) Ramla Dratte, falle Fall (over)
Drickablanning Svagdricka m. mjölk Nærølblanding Kvass milk
Dropperöva Hackspett Flagspætte Woodpecker
Drul Drulle Klodset person Clumsy person
Drämma (verb)
Drämma till
Slå till Lave en aftale Make a deal
Drönt Sölig person Langsom person Slow person
Drös Många En massa Mange En masse Many Bunch of
Drösa (verb) Falla Falde Fall over/down
Drösla (verb) Strö ut Strø ud Spread
Dura Svimma Slumra till Besvime Døse hen Faint Doze off
Durrk Duvhane Handue Male pigeon
Döna
Dyna
Åska Tordön Thunder
Dållig (adj) Dålig Sjuk Dålig Syg Unwell Sick
Dägge Kelgris Skat Pet Cuddle
Där henne Där Därborta Der henne Over there
Döstreg Deadline Deadlline Deadline

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Eblamos
Eblagröd
Äpplemos Æblemos Apple sauce
Eblakaga Äppelkaka Æblekage Apple cake
Eblaträ Äppelträd Æbletræ Apple tree
Eble Äpple Æble Apple
Eda (verb) Äta Ede Eat
Edderkopp Spindel Edderkop Spider
Eddornälla Brännässla Eddernælde Stinging nettle
Ekstemera (verb) Tycka om Nyde Like Enjoy
Ena Ensam Alene Alone
Enestarre Koltrast Solsort Blackbird
Ente Inte Ikke Not
Ettergille Efterfest Efterfest After-party
Etterhöst Efterhöst Sene efterår Late autumn
Etterår Höst Efterår Autumn


Till/to orden/the words: f till/to j.


***