Min framtidsskånska
- My future "skånska"

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden
- Save the Scanian words.

Från/From U till/to Ö

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Udan Utan Uden Without
Ude Ute Ude Udenfor Outside
Uga Vecka Uge Week
Ul Ull Uld Wool
Ulka (verb) Må illa, klökas Ved at kaste op Throw up Puke
Ulma (verb) Värka Smerte Ache
Urt Ört Urt Herb

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Vaffor Varför Hvorfor Why
Vars en Var sin Hver sin One each
Vaskabor Diskbänk Vask Kitchen sink
Vaudakaja
 Picus viridis
Gröngöling Grønskolling Eurasian Green Woodpecker
Vehängelig Efterhängsen Haunting
Vid Vit Hvid White
Vidmavad träskadda
Dendrocitta leucogastra
Vitbukad trädskata Vidbuged træskate White-bellied Treepie
Visping Geting Hveps Whasp
Voss Oss os, vos Us
Vämmelmagad Äckelmagad Kvalme tilbøjelig Nauseous
Vär Väder Vejr Weather

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Yda (verb) Göra nytta Yde Avail
Ynka (sej) (verb) Beklaga (sig) Beklagelse Regret
Yrveden Nyfiken Vetgirig Nysgerrig Curious
Yrvär Yrväder Snestorm Snowstorm
Yse Ysse Yxa Økse Axe

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Åeden Aväten Opspist Eaten
Åkanna Näckros Åkande Water lily
Ålahomma Ålryssja Ålruse Eel fyke
Ålahue
Slang
Dum person Idiot Fool
Ålakråga
Fågel / Bird
Skarv Lom Lom
Ålakussa Fisk Tånglake Ferskvandskvabbe Burbot
Åmtränt
Se Omtränt
Ånkelskånk Ankel Ankel Ancle
Åppmålt
Se Oppmålt
Åppskorret
Se Oppskorret
Åppställt
Se Oppställt
Åsse Också Også Bornh. Also As well

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Älling Ankunge Ælling Duckling
Äggakaga Äggkaka Ægkage Egg cake
Äggamor Livmoder fjäderfä Uterin fjerkræ Uterine poultry
Än Fadd, besk Fad Insipid
Ängasnärpa
Crex crex
Kornknarr Engsnarre Corncrake
Ännaklämd Otålig Sressad Utålmodig Sressed Impatient Sressed
Ännavänd Bak och fram.
In och ut.
På vrangen Turned inside out
Ännavänna Vända upp och ner Vende op og ned Turn upside down

SKÅNSKA UTTAL
Pronounciation
SVENSKA
Swedish
DANSK
Danish
ENGLISH
Ög Häst Kreatur Hest Kvæg Horse Cattle
Ölägga
Slösa bort. Förstöra Spilde, ødelægge Wasting. Destroy.
Örk! Usch! Tvi! Føj, Uha! Pew!
Örla(verb) Irra omkring Vandre rundt Wander
Örnaskar Öronvax Ørevoks Ear wax
Örnastört Tvestärt Ørentvist Earwig


Fler sidor: Se navbar här.


***