Min framtidslista

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden

Ett språk kan bara överleva om det används


Föreslå ett ord med framtidspotential!

Har du en bra mening som detta ord kan ingå i?

Lämna förslag här.***