Min framtidsskånska
- My future "skånska"

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden
- Save the Scanian words.

Ett språk kan bara överleva om det används!
- A language can only survivie if it is used!


Under åren som gått har "rikssvenskan" och "svensk stavningsnorm" dominerat i massmedia, skolor och andra offentliga miljöer. I denna miljö har de många olika regionala historiska språkvariationerna haft svårt att hävda sig. (English)

Ord kan bara överleva om de används i det dagliga livet - i skolan, på jobbet och i hemmen. Och inte minst på tidningsredaktionerna och i de sociala medierna. Då blir det viktigt att använda skånska ord så ofta som möjligt i både tal och skrift. (English)

Med detta som utgångspunkt började jag samla på ord från den tid när jag växte upp i mitten på 1900-talet - ute på landet på Österlen och senare i Landskrona. En stor och viktig källa till inspration var min boksamling på 1200 böcker om Skåne som finns i mina bokhyllor. (English)

Inspiration har även hämtats ute på internet - bland annat i sociala medier. Facebookgrupper som ”Du vet att du är från…” där många minns och diskuterar de gamla orden. Men framförallt är det ord som jag minns från äldre tider - många ord som jag fortfarande använder. (English)

Det handlar ju om att rädda våra gamla fina och uttrycksfulla skånska ord och uttryck oavsett från vilken del av Skåne de kommer. (English)

"Use it or lose it!"


Göran HanssonOn to the words: a till e.

***

Ladda ner och installera app för mobiltelefon (Android): DOWNLOAD